Franciskaner OFM

Låt inte Guds kärlek bli obesvarad…